Strategisch plan Rikjo Assurantiën B.V.

Marco heeft voor Rikjo competentiemanagement geïntroduceerd en het strategisch plan 2012 – 2015 opgesteld.
Hij heeft onze organisatie geanalyseerd, heeft sterke en zwakke punten benoemd , en is met ons gekomen tot realistische doelen voor klanten,
medewerkers, omzet en klantbenadering. Maar Marco is verder gegaan, hij heeft samen met ons de speerpunten voor het komend jaar en verder
bepaald en duidelijke activiteiten benoemd. Die zijn praktisch gemaakt en kunnen door ons nu verder geïmplementeerd worden.
Voor Rikjo ligt er nu een plan dat reëel is en veel houvast geeft in de bedrijfsvoering en de te nemen stappen. We hebben Marco ervaren als een strategisch denker,
die goed luistert, analyseert en adviseert. Daarnaast hebben we Marco leren kennen als een zeer prettig en kundig, maar ook betrokken persoon.

Gerard Rikken
Directeur Rikjo Assurantiën B.V.