De werkende strategie is een advies- en interimbureau dat u helpt bij het ontwikkelen van innovatief ondernemerschap en bij de implementatie in uw organisatie. Zo realiseren we maatschappelijk rendement en een verbeterde klantrelatie.

Onze visie

Maatschappelijk ondernemerschap en klantgerichter werken vraagt om creativiteit en innovatie. De werkende strategie denkt innovatief met u mee op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo bepalen we samen uw maatschappelijke opgave en stellen de juiste doelen. En ook wat er dan concreet moet gebeuren in uw organisatie, we implementeren de veranderingen door interim-management en coaching. Wij zien het als ons belang dat uw strategie gaat werken, daar gaan we ver in. Het innovatieve zit in het “out of the box” denken van de strategiepartner en de mensgerichte aanpak tot succes. We vertellen u niet hoe het moet, we bepalen met u de juiste weg naar een werkende strategie voor uw bedrijf en de medewerkers. Niet voor niets richt De werkende strategie zich in de aanpak op het totaal: Maatschappij, Organisatie en Mens

Langdurige relatie

De werkende strategie streeft naar een langdurige relatie met opdrachtgevers.  Liever spreken we van partners als het om strategie gaat. We staan naast u en helpen u verder, gevraagd en ongevraagd.

Wat doen we?

  • Interimmanagement / fasemanagement ter vervanging en in strategische veranderingsprojecten
  • Organisatie- en managementadvies
  • Coaching van management en medewerkers(-groepen)
  • Presentatie en debatleiding met stakeholders en klanten