Mens

Mensen maken de organisatie, ze maken het verschil. De manier waarop een organisatie haar product of dienst aanbiedt, hoe de klant wordt gehoord en er daadwerkelijk rekening wordt gehouden met klanten bepaalt uiteindelijk de klantwaardering en -tevredenheid.

Des te belangrijker is het dat medewerkers doen wat een klant van hen verwacht. Om dit te realiseren biedt de werkende strategie interim-management, begeleiding en coaching van management en medewerkers(-groepen) aan.

Welke strategie?

Bij een klant of samenwerkingspartner stijgt de tevredenheid als er bij vragen of problemen goed door medewerkers wordt geluisterd en wordt meegedacht. Niet vanuit wat niet kan, maar juist vanuit de kansen! Een klant wil geen regels en procedures horen, maar verwacht maatwerk. Dat vraagt van medewerkers creativiteit en innovatief vermogen. Zo moeten organisaties en de medewerkers steeds vaker terug naar de oorspronkelijke bedoeling! Medewerkers moeten zich veilig voelen om soms de grens op te zoeken en achteraf verantwoording af te leggen. Managers laten meer regelruimte, initiatief en beslissingsbevoegdheid bij medewerkers. Eigenlijk vraagt het om een cultuuromslag.

Coaching is daarom op alle niveaus belangrijk. In de hele organisatie wordt zichtbaar dat de maatschappij en de klant een nadrukkelijke plaats in de bedrijfsvoering krijgen.

De werkende strategie coacht medewerkers en managers in het maken van deze cultuuromslag om zo de noodzakelijke beweging in gang te zetten.

Wat bieden wij u?

De werkende strategie kan u verschillende manieren ondersteunen. Hierna een selectie van mogelijkheden. Uw strategiepartner bespreekt met u wat het beste past bij uw situatie.

  • Coaching naar teams die klantgerichter moeten werken.
  • Coaching in procesmatig samenwerken: effectief samenwerken niet vanuit de inhoud maar vanuit de relatie met samenwerkingspartners.
  • Coaching van managers in het aansturen van de noodzakelijke gedragsveranderingen bij medewerkers.
  • Ontwikkelen leiderschapskwaliteiten.
  • Realiseren van bewustwording bij medewerkers van de noodzakelijke cultuuromslag.
  • Coaching als teambuildingsactiviteit: in een bijzondere omgeving werken we aan sfeer en hechtere samenwerking.
  • Persoonlijke coaching: voor medewerkers en managers met persoonlijke vraagstukken die een relatie hebben met het werk. Deze vorm van coaching vindt niet zozeer plaats vanuit de psychologische invalshoek, maar meer vanuit de praktische organisatiekundige kant. Uiteraard staat wel de persoon centraal. De coaching is persoonlijk, diepgaand, praktisch en toepasbaar.