Organisatie

Uw organisatie heeft klanten! Klantgerichtheid van de organisatie gaat over het centraal stellen van de wensen en behoeften van klanten bij alles wat de organisatie doet. Uiteraard wel op een rendabele manier. Als de klantgerichtheid achterblijft, verliest een organisatie haar bestaansrecht en op termijn ook het gevecht om de klant. Klantgerichtheid is een pure noodzaak!

Klantgerichtheid vraagt dus om meer dan alleen een goed product of een goede dienstverlening!

De mate waarin een product voorziet in de behoefte van de klant, bepaalt de mate van klanttevredenheid. Hoe meer klantgericht een organisatie werkt, des te hoger de klanttevredenheid en uiteindelijk klantentrouw. Trouwe klanten brengen het meeste rendement voor een organisatie!

De werkende strategie bepaalt met u de passende strategie en ondersteunt op verschillende manieren.

Laat uw strategie werken!

Laat uw strategie werken!

De werkende strategie helpt organisaties bij het verbeteren van klantgerichtheid. We luisteren goed naar de wensen en ideeën. Gezamenlijk bepalen we ‘de werkende strategie’. We ondersteunen hierbij op verschillende manieren.

Welke strategie?

De wijze waarop een organisatie klantgerichter wordt hangt af van de missie, de organisatiestructuur en de bedrijfscultuur. Klantgerichter raken heeft impact op de dienstverlening, de medewerkers en het management. Er komt meer ruimte voor de klant binnen de bedrijfsvoering en de organisatie gaat verder in gesprek met klanten. Zo ontdekken organisaties bekende, maar vooral verborgen wensen van klanten en neemt de klantkennis toe. Die kennis is waardevol om het nog beter te kunnen doen.

Wat bieden wij u?

De werkende strategie ondersteunt organisaties op verschillende manieren.

  • Bepalen huidige en gewenste klantpositionering. Gaat uw organisatie klantvriendelijk, klantgericht, klantgedreven of partner van de klant worden?
  • Impactanalyse. Wat is het gevolg van de klantpositionering voor de organisatie (o.a. beleid, cultuur, structuur, aansturing, communicatiekanalen en klantkennis)?
  • Betrekken van klanten. We halen informatie op via een klantenscan, interview, panel of debat(-leiding). Wat wil de klant? Komt het verwachtte beeld terug? Wat is de blinde vlek?
  • Vaststellen van de veranderaanpak. Wat is nodig om de gewenste situatie te bereiken? Dit alles met draagvlak bij het management en de medewerkers. En we helpen bij de implementatie.
  • Analyse en efficiënter maken van klantprocessen.
  • Beschrijven van nieuw beleid.
  • Klantgerichte communicatie.