MANAGER WONEN A.I. BIJ WAARDWONEN TE HUISSEN

Van juli 2016 tot november 2017 vervulde De werkende strategie op interim basis, de rol in van manager Wonen. Ze verzorgde de aansturing van de teams Verhuur, Leefbaarheid en Klantinformatie en werkte naar nauwere en efficiëntere samenwerking. Hieronder de ervaring van Hanke Struik, directeur-bestuurder van Waardwonen. Marco Schoofs heeft een jaar lang bij Waardwonen als interim manager Wonen gewerkt. We hebben Marco leren kennen als een heel toegankelijke en benaderbare persoon die op een professionele wijze inhoudelijke deskundigheid goed met manageriele vaardigheden weet te combineren. Hij zet medewerkers weer in hun kracht en brengt groepsprocessen in kaart waardoor de onderlinge samenwerking tussen collega’s verbeterd wordt. Marco heeft goede tekstuele vaardigheden en een brede inhoudelijke kennis op het gebied van Strategisch Voorraadbeleid. Hij heeft gewerkt als MT lid en heeft vanuit zijn brede achtergrond een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Waardwonen.

 

Hanke Struik
Directeur-Bestuurder Waardwonen