Kwartiermaker Wonen bij Bouwvereniging Onze Woning te Rotterdam

Van januari 2014 tot en met december 2015 vulde De werkende strategie interim-management in bij de Rotterdamse woningcorporatie Bouwvereniging Onze Woning. Realisatie van een goedlopende frontoffice-afdeling Wonen, professionelere dienstverlening, meer klantgerichtheid, beleidsontwikkeling voor Wonen, nauwere samenwerking met Humanitas (de organisatie met zorgachtergrond, waarvoor BVOW de woningen verhuurde) waren onderwerpen die de revue passeerden. Ook de uiteindelijke ontvlechting met Humanitas, om als twee zelfstandige organisaties los van elkaar verder te gaan is door De werkende strategie ondersteunt.