Afronding rol als kwartiermaker Wonen en Leefbaarheid bij Huis & Erf

Afronding rol als kwartiermaker Wonen en Leefbaarheid bij Huis & Erf

Het was de tweede maal dat De werkende strategie bij Huis & Erf werkzaam was. Eerder in 2013 vulde De werkende strategie interim-werkzaamheden uit voor Huis & Erf. Ook schreef ze het huidige ondernemingsplan voor deze Schijndels woningcorporatie. Het afgelopen half jaar heeft De werkende strategie een bijdrage geleverd aan het verdiepen van het thema Leefbaarheid en het geven van handen en voeten aan de uitvoering van dit onderwerp. Daarnaast was er de ondersteuning en aansturing van de afdelingen Wonen en Leefbaarheid.