Afronden werkzaamheden Waardwonen in Huissen

Afronden werkzaamheden Waardwonen in Huissen

Eind september stopt De werkende strategie met haar werkzaamheden voor Waardwonen in Huissen…
Hieronder de ervaringen van Hanke Gielen, directeur-bestuurder van Waardwonen:

Marco Schoofs heeft een jaar lang bij Waardwonen als interim manager Wonen gewerkt. We hebben Marco leren kennen als een heel toegankelijke
en benaderbare persoon die op een professionele wijze inhoudelijke deskundigheid goed met manageriele vaardigheden weet te combineren. Hij zet
medewerkers weer in hun kracht en brengt groepsprocessen in kaart waardoor de onderlinge samenwerking tussen collega’s verbeterd wordt. Marco heeft goede
tekstuele vaardigheden en een brede inhoudelijke kennis op het gebied van Strategisch Voorraadbeleid. Hij heeft gewerkt als MT lid en heeft vanuit zijn
brede achtergrond een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Waardwonen.

Hanke Gielen
Directeur-Bestuurder Waardwonen