Privacyverklaring

Privacyverklaring De Werkende Strategie

De werkende strategie, gevestigd aan het Kruispad 8 te GROESBEEK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Marco Schoofs
Kruispad 8, GROESBEEK
06-23711570 / info@werkendestrategie.nl


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De werkende strategie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om contractueel overeengekomen diensten aan u te leveren
– Om de geleverde diensten te kunnen factureren.
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– Voor het verzenden van een eventuele nieuwsbrief
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Persoonsgegevens die wij verwerken

De werkende strategie verzamelt zo min mogelijk persoonsgegevens van u. Toch is dat soms nodig, bijvoorbeeld wanneer u een dienstverleningsovereenkomst met ons overeenkomt of wanneer u ons contactformulier op de website gebruikt. Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig en zorgen ervoor dat uw privacy gewaarborgd is. Deze privacyverklaring is expliciet bedoeld voor het gebruik van de website van De werkende strategie. Daarom

handelen wij als volgt:

  • Uw persoonlijke gegevens delen we nooit met andere partijen.
  • Uw persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
  • Onderstaande persoonsgegevens bewaren wij bij gebruik van onze website wanneer u een formulier invult en verzendt:

Bedrijfsnaam, Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Bericht (mits ingevuld), IP adres

De werkende strategie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Gegevensbeveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Met de provider van onze website zijn we een zogenaamde verwerkersovereenkomst overeengekomen.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@werkendestrategie.nl

Bewaartermijn

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan strikt nodig en uiterlijk een jaar na het verlopen van onze dienstverleningsovereenkomst met u. Deze termijn stelt ons in staat om gegevens jaarlijks te verzamelen en met elkaar te vergelijken (bijvoorbeeld waar komen de website bezoekers vandaan?).


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U mag ons altijd vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ga voor meer informatie over privacy naar de website Autoriteit Persoonsgegevens.

De werkende strategie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De werkende strategie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Links naar andere websites
Onze websitepagina’s kunnen links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites.


Delen van persoonsgegevens met derden
De werkende strategie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverleningsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.